Bij Bibian heb ik een traject gevolgd met als doel om te gaan met leiderschap en efficiënter te werken. Het gevolgde traject heeft echter veel meer opgeleverd; in het traject zit een stuk persoonlijke ontwikkeling waardoor ik veel meer zelfvertrouwen heb gekregen; realistische planning met het gevolg dat ik  meer structuur in mijn werk aan kan brengen ( tijdwinst en rust) en hebben we d.m.v. drijfveeranalyses inzichtelijk gemaakt hoe iemand denkt en hoe je hierop kan reageren. Bibian stelt vragen waardoor je zelf aan het denken wordt gezet. Dit gebeurd op een ontspannen manier en er wordt niet gesproken over fout, maar hoe het wel zou kunnen. Het traject heeft mij enorm geholpen om verder door te groeien in de organisatie en om mijzelf niet uit het oog te verliezen.

Jeanette, coördinator, Gemeente